Categories
Truyen Ngan

Tra Sua Va Yaourt Da


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

TRÀ SỮA VÀ YAOURT ĐÁ
Tác giả: Đồng Thuỳ Dương
Giọng đọc: Hiểu Kỳ

…..Bây giờ thì tôi hiểu cảm giác của anh ngày xưa với Tuyết.Nó như một làn sóng vừa mênh mang vừa mạnh mẽ, ôm trọn con tim nhức nhối. Nhưng cảm giác đó vẫn thích hơn là một trái tim lạnh lẽo bên một tình cảm ấm nóng…

http://www.mediafire.com/?k6dl76bt1vpqwse