Categories
Truyen Ngan

Goc Troi Do Nhung Dau Son – Phung Phuong Quy – Tran Phuong

“Góc Trời Đỏ Những Dấu Son – Phùng Phương Quý” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Góc Trời Đỏ Những Dấu Son
Tác giả: Phùng Phương Quý
Người đọc: Trần Phương

http://www.mediafire.com/download.php?xnryhnh5a2r74kc