Categories
Truyen Dai

A Chau Huyen Bi – Dr. Blair T. Spalding


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Mời các bạn nghe truyện Á Châu Huyền Bí của Dr. Blair T. Spalding . Ông ta cũng là tác giả cuốn The Life and Teachings from the East mà Nguyên Phong tựa đề là Hành Trình Về Phương Đông.
Á Châu Huyền Bí
Người dịch : Nguyễn Hữu Kiệt.
Người đọc Tung Sơn.

Chương 1 phần 1
http://www.mediafire.com/?qt46c9phwx4w7bj

Chương 1 phần hai và ba
http://www.mediafire.com/?fhbh4k98n9o5f54

Chương 1 phần 4
http://www.mediafire.com/?z1i8793yvxpo8i6

One reply on “A Chau Huyen Bi – Dr. Blair T. Spalding”

Comments are closed.