Categories
Truyen Dai

Giac Bac – Tieu Thuyet Kiem Hiep Viet Nam – Chu Sa Lan


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Giac Bac – Tieu Thuyet Kiem Hiep Viet Nam – Chu Sa Lan Hấp thụ truyền thống bất khuất của tổ tiên, thừa hưởng chí quật cường của dân tộc , giới giang hồ Đại Việt đã cùng Lý Thường Kiệt , Tôn Đản và binh đội nhà Lý làm một hành động cổ kim chưa từng có ” xâm lăng Tàu hay đánh Tàu ngay trên đất Tàu….

GIẶC BẮC
Thể loại: Tiểu thuyết kiếm hiệp Việt Nam
Tác giả: chu sa lan
Giọng đọc: Hiểu Kỳ

Link Mega

http://www.megaupload.com/?d=EF97TQEH chương 1: Những bước chân khổ luyện
http://www.megaupload.com/?d=UCE4ZL6M chương 2: Kẻ cầm sổ giang hồ
http://www.megaupload.com/?d=VG8PGE84 chương 3: Quyển sổ xoá tên người
http://www.megaupload.com/?d=DV0N6B0Y chương 4: Một trong ba mươi sáu kế
http://www.megaupload.com/?d=91GRZYNI chương 5: Kiếm thuật giết ruồi
http://www.megaupload.com/?d=X8HZKW4H chương 6: Một chiêu kiếm một mạng người
http://www.megaupload.com/?d=4S865V5N chương 7: Bí ẩn quanh cái chết của tiên đế
http://www.megaupload.com/?d=E6MNWK3H chương 8: Càng nghe càng thêm nghi ngờ
http://www.megaupload.com/?d=L6X4ZXR9 chương 9: Thư sinh trăm mặt
http://www.megaupload.com/?d=R7L7F4AQ chương 10: Hồ gia trang lửa dậy
http://www.megaupload.com/?d=11ZG53N2 chương 11: Biến cố đẩy người đi
http://www.megaupload.com/?d=8O9848HI chương 12: Một kiếm trấn ba phương
http://www.megaupload.com/?d=RSGDP0ZG chương 13: Đường lên Quảng Uyên
http://www.megaupload.com/?d=74YQ1CL8 chương 14: Nghe lại câu chuyện xưa
http://www.megaupload.com/?d=U83WD4H0 chương 15: Người tù tình nguyện
http://www.megaupload.com/?d=3HGU001T chương 16: Khi hai kẻ thù hợp tác
http://www.megaupload.com/?d=BZ2RZRF4 chương 17: Lại kẻ cầm sổ giang hồ

http://www.megaupload.com/?d=F2DS8AQG chương 18: Thập Đạo Tướng Quân
http://www.megaupload.com/?d=W1CQY9JP chương 19: Thiên Long Nhất Tướng
http://www.megaupload.com/?d=X1XKGA1T chương 20: Thất bộ tán
http://www.megaupload.com/?d=XKR0490E chương 21: Giọt nước mắt của Hồ Phu Nhân
http://www.megaupload.com/?d=PRSLV4BV chương 22: Rồng nằm cọp nấp
http://www.megaupload.com/?d=Y346PP82 chương 23: Càng nghe càng mù mờ
http://www.megaupload.com/?d=6XIORV84 chương 24: Ai bảo người chết không nói
http://www.megaupload.com/?d=0YV2LD4T chương 25: Hàng chữ dưới gầm giường
http://www.megaupload.com/?d=P6C8GMRE chương 26: Thật giả biết đâu lường
http://www.megaupload.com/?d=QPQ2AZZF chương 27: Kẻ cầm sổ giang hồ
http://www.megaupload.com/?d=DJ5EPQ2E chương 28: Ai giết Hạ Long Khách
http://www.megaupload.com/?d=NSWBKLGX chương 29: Tai nghe không bằng mắt thấy
http://www.megaupload.com/?d=41RS5PKC chương 30: Phạm Sứ Quân
http://www.megaupload.com/?d=01V0E2P6 chương 31: Tình trong như đã
http://www.megaupload.com/?d=PDZC9K8N chương 32: Giải toả mối nghi ngờ
http://www.megaupload.com/?d=WNCZW3I1 chương 33: Giang hồ đại hội
http://www.megaupload.com/?d=U9K386AX chương 34: Long tranh hổ đấu

http://www.megaupload.com/?d=W4YC0AIE chương 35 Bắt đầu cuộc tử chiến
http://www.megaupload.com/?d=A29VJD9M chương 36 Không hẹn cũng gặp
http://www.megaupload.com/?d=T9Z6H2H6 chương 37 Năm con cọp của Đằng Châu
http://www.megaupload.com/?d=YKVUN4RU chương 38: So quyền đọ kiếm
http://www.megaupload.com/?d=WMLX1SEG chương 39: Ra tài thao lược
http://www.megaupload.com/?d=V831ZBX3 chương 40: Cũng vì chút hư danh
http://www.megaupload.com/?d=H4MYPF4U chương 41: Chiêu kiếm của Hồ Nguyên
http://www.megaupload.com/?d=FSE7GKJE chương 42: Giải bày uẩn khúc
http://www.megaupload.com/?d=ANPJHGWT chương 43: Minh chủ giang hồ
http://www.megaupload.com/?d=FL6BNEUL chương 44: Ly rượu mừng của Đinh Thái Hậu
http://www.megaupload.com/?d=UDY4KSND chương 45: Gieo gió thời gặt bão
http://www.megaupload.com/?d=U0VINYHL chương 46: Vũ Quân Sư
http://www.megaupload.com/?d=GAMBXKUB chương 47: Trang chủ người là ai
http://www.megaupload.com/?d=Y8F5V8JX chương 48: Mặt thật lộ dần dần
http://www.megaupload.com/?d=TPZ3RZCB chương 49: Cái chết của Lê Hào
http://www.megaupload.com/?d=7VF218V3 chương 50: Nhận diện kẻ nội thù
http://www.megaupload.com/?d=PO6KT1NG chương 51 hết : Lửa cháy bầu Chi Lăng

Link Mediafire

http://www.mediafire.com/?k242qvvum4s8jq6 chương 1
http://www.mediafire.com/?j2957331cq5d5et chương 2
http://www.mediafire.com/?6hczdhtvf1mqld6 chương 3
http://www.mediafire.com/?gl2m847wd7heft4 chương 4
http://www.mediafire.com/?ydv8nokeulk44s2 chương 5
http://www.mediafire.com/?oh1pg0f05l0ucam chương 6
http://www.mediafire.com/?pads4f57ynfem6y chương 7
http://www.mediafire.com/?xu0nf4qqro6roq8 chương 8
http://www.mediafire.com/?t5m2jvgptaf9m0u chương 9
http://www.mediafire.com/?7w6y6e8akn0747e chương 10
http://www.mediafire.com/?25et6d185c6x57p chương 11
http://www.mediafire.com/?xz9plino612k54w chương 12
http://www.mediafire.com/?8xhai64624987al chương 13
http://www.mediafire.com/?g04m6bu7oi6k3mf chương 14
http://www.mediafire.com/?wgwsc7jws5tw882 chương 15
http://www.mediafire.com/?1jd7rdg7co3l7bk chương 16
http://www.mediafire.com/?qjgfbse5uaa0ukk chương 17

http://www.mediafire.com/?u8t76n5z7tq275s chương 18
http://www.mediafire.com/?j1qbab2c4edz86w chương 19
http://www.mediafire.com/?35bfsr6pn82h4f5 chương 20