Categories
Truyen Dai

Vi Nhung Trai Dau Cung co doi – Duong Xuan Thao – Kim Phuong – Xuan Khoa


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Truyện dài: Vì Những Trái Dầu Cũng Có Đôi
Tác giả: Dương Xuân Thảo
Người đọc: Kim Phượng, Xuân Khoa

Mới nghe 3 tập đầu thấy hấp dẫn rồi.

Mời các bạn nghe một tiểu thuyết mới của tác giả Dương Xuân Thảo với những mối tình sinh viên rất dễ thương để biết thêm cuộc sống cùng những sinh hoạt, suy nghĩ giới trẻ thời laptop, smartphone … trong giảng đường và ngoài đời. Thêm vào đó là cuộc sống của một nhân viên marketing thởi hiện đại, học thức cao, thành công trong trường đời.

chưa biết bao nhiêu tập nhưng chắc không dài lắm, mỗi tuần đọc 3 tập thôi.

01: http://www.mediafire.com/?k02ppj1utkrkjgn
02: http://www.mediafire.com/?ntoeuu2j336qk35
03: http://www.mediafire.com/?tk4cn32dlxk8boj
04: ……