Categories
Truyen Dai

Bong Ao Nau – Thu Nguyet – D T D T B – doc Huy Ho – Kim Phung

bongaonautBong Ao Nau – Thu Nguyet – D T D T B – doc Huy Ho – Kim Phung. Bóng Áo Nâu – Đỗ Thiền Đăng, Thu Nguyệt, Thiện Bảo, do Kim Phụng, Huy Hồ diễn đọc (21 tập)

Các bạn đã từng nghe audio book “Big Bang Bỏ Túi” của Thu Nguyệt, hôm nay YH mời các bạn nghe một tác phẩm khác của nữ văn sĩ này viết về cuộc đời của thượng tọa Thích Chơn Thanh (1948-2002)

http://www.megaupload.com/?d=SVEPJDSU
or
http://www.mediafire.com/?dtdwgmyewym