Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Banh Duc Co Xuong – Nguyen Anh Dao – Xuan Khoa

“Bánh Đúc Có Xương – Nguyễn Anh Đào” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Bánh Đúc Có Xương
Tác giả: Nguyễn Anh Đào
Người đọc: Xuân Khoa

http://www.mediafire.com/download.php?px2f5aweg01ei1c