Categories
Truyen Ngan

Tu Chien TRong Nghia Dia – Thiet Giap

Tu Chien TRong Nghia Dia – Thiet Giap – Tử Chiến Trong Nghĩa Địa (Thiết Giáp) – Lê Quang Vinh, do Huy Tâm và Đoàn Trọng Hiếu diễn đọc.

http://www.megaupload.com/?d=CUULHUFD
http://www.mediafire.com/?ynymtyzdvjt