Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

10 Dai My Nhan Trung Quoc – Dai Lan – Huyen Co – Phuong Minh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

10 Đại Mỹ Nhân Trung Quốc
Tac giả (Trung Quoc): Đại Lãn
Biên dịch (Việt): Huyền Cơ
Người đọc: Phương Minh
Mời nghe thêm một truyện đọc hay.
Sách viết về cuộc đời “tứ đại mỹ nhân” đã có nhiều nhưng về “thập đại mỹ nhân” tương đối ít. Quyển sách này sẽ lấp phần nào khoảng trống ấy, cũng như để bạn đọc có những thời giờ thú vị, cảm thông cùng các “người đẹp” xưa như: Tây Thi, Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi, Triệu Cơ, Đát Kỷ, Triệu Phi Yến, Võ Tắt Thiên…
Những niên đại sự kiện chủ yếu trong sách là hoàn toàn đúng với sự kiện lịch sử, nhưng để giúp câu chuyện thêm hấp dẫn, tác giả chọn phong cách “tiểu thuyết lịch sử” có hư cấu thêm, tuy vẫn tuân thủ logic lịch sử như có thể xảy ra.

01. Thay lời tựa – Huyền Cơ – http://www.mediafire.com/?8r5zz3talp33r19
02. Bao Tự – Track 1 – http://www.mediafire.com/?0ea1k0y11wx2edq
03. Bao Tự – Track 2 – http://www.mediafire.com/?uxftmohfhs979ky
04. Bao Tự – Track 3 – http://www.mediafire.com/?ag2p9w75hq4dwbg
05. Tây Thi – Track 1 – http://www.mediafire.com/?gus2587pckbcpi8
06. Tây Thi – Track 2 – http://www.mediafire.com/?r390ire6yur2t9t
07. Vương Chiêu Quân – Track 1 – http://www.mediafire.com/?8pbr9x7qx438dnp
08. Vương Chiêu Quân – Track 2 – http://www.mediafire.com/?4981lceac8jdljr
09. Triệu Phi Yến – Track 1 – http://www.mediafire.com/?h88320kgf3y4991
10. Triệu Phi Yến – Track 2 – http://www.mediafire.com/?t1kadajrgp96g2w
11. Triệu Phi Yến – Track 3 – http://www.mediafire.com/?cqr4k7r42ko4vgv
12. Điêu Thuyền – Track 1 – http://www.mediafire.com/?sj89gn885zhd2li
13. Điêu Thuyền – Track 2 – http://www.mediafire.com/?i4f2255pbjdf22q
14. Võ Tắc Thiên – Track 1 – http://www.mediafire.com/?31dzmpc1casgz9c
15. Võ Tắc Thiên – Track 2 – http://www.mediafire.com/?vfd64yok5w8iw9y
16. Võ Tắc Thiên – Track 3 – http://www.mediafire.com/?56n4wyvtybs8f2n
17. Võ Tắc Thiên – Track 4 – http://www.mediafire.com/?oaou0b3nefo1ns1
18. Dương Quỳnh Chi – http://www.mediafire.com/?ij1xw3yw7c4a669
19. Trương Lệ Hoa – http://www.mediafire.com/?669qlip2bzp07kq
20. Dương Ngọc Hoàn – Track 1 – http://www.mediafire.com/?8kpvbndwq3bu1r8
21. Dương Ngọc Hoàn – Track 2 – http://www.mediafire.com/?3c0e94dccfuvt8s
22. Dương Ngọc Hoàn – Track 3 – http://www.mediafire.com/?hcvm4tgwanq5fz5
23. Trần Viên Viên – Track 1 – http://www.mediafire.com/?ylaihrbrd2j6gxs
24ket. Trần Viên Viên – Track 2 – http://www.mediafire.com/?yyzfz39i93b1bc1

Ai sưu tầm được 10 khuôn mặt Mỹ Nhân này xin đưa lên cho mọi người chiêm ngưỡng. Cám ơn.

Tây Thi (chữ Hán: 西施 ; phiên âm: Xi Shi) (506 TCN -?) là một người con gái rất đẹp thời Xuân Thu , đứng đầu trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa. Tây Thi có nhan sắc làm cá dưới nước phải ngừng bơi mà lặn xuống đáy nước, người con gái đã có công lớn trong việc giúp Phạm Lãi, Văn Chủng và Việt Vương Câu Tiễn diệt vua Ngô Phù Sai.

One reply on “10 Dai My Nhan Trung Quoc – Dai Lan – Huyen Co – Phuong Minh”

Comments are closed.