Categories
Truyen Ngan

Giot Tam – Song Thao – Doan Trong Hieu va Huy Tam dien doc

Giot Tam – Song Thao – Doan Trong Hieu va Huy Tam dien doc. Giọt Trầm – Song Thao, do Đoàn Trọng Hiếu và Huy Tâm diễn đọc

http://www.megaupload.com/?d=MJ2YK8W1
http://www.mediafire.com/?owtkm2efn42