Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Ky Nam Chi Dang Lam Cui

Kỳ nam chỉ đáng làm… củi!” in forum “Nghe Truyện Online”.

Kỳ nam chỉ đáng làm… củi!

Theo Phạm Sông Diêm (VTC News)

http://www.megaupload.com/?d=PFA791EB