Categories
Truyen Dai

Nhieu Truyen cua Kim Dung


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

kimdungcollection1Kim Dung: Bàn Về Nhà Văn Kim Dung – đài VOVN
http://www.megaupload.com/?d=YG2O6B12
http://www.mediafire.com/?zkjdzzz2nne

Kim Dung: Bình Luận Về Tiếu Ngạo Giang Hồ – đài VOVN
http://www.megaupload.com/?d=3YKO7WOL
http://www.mediafire.com/?zjfzjytzk5o

Kim Dung Giữa Đời Tôi: Kiếm – Vũ Đức Sao Biển, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh đọc
http://www.megaupload.com/?d=3FHTW4LX
http://www.mediafire.com/?ntyzgooty2d

Kim Dung Giữa Đời Tôi: Thơ Và Nhân Vật Tiêu Phong – Vũ Đức Sao Biển, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh đọc
http://www.megaupload.com/?d=P3GXVPO6
http://www.mediafire.com/?yfj2r0z2wlz

Kim Dung: Lai Rai Chén Rượu Giang Hồ – đài VOVN (3 tập)
http://www.megaupload.com/?d=58X9APL9
http://www.mediafire.com/?tmnulmdqmjn

Kim Dung: Tác Phẩm Và Nhân Vật – Vương Trùng Dương, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh đọc (2 tập)
http://www.megaupload.com/?d=3LKD8X9H
http://www.mediafire.com/?bynzj5nhzcy

Kim Dung: Tình Yêu Trong Tiểu Thuyết Kim Dung – đài VOVN (2 tập)
http://www.megaupload.com/?d=OC1S2SRV
http://www.mediafire.com/?om5tamgu2yt

Trâu Trong Tiểu Thuyết Kim Dung và Đền Thờ Trâu Nghĩa Dũng – do Bích Hà và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc
http://www.megaupload.com/?d=A3IDD758
http://www.mediafire.com/?gj4aimjmxtu

Kim Dung: và các Tác Phẩm – Phạm Tú Châu, do Tuyết Lê đọc
http://www.megaupload.com/?d=VPVWZTAZ
http://www.mediafire.com/?tz3bzaytnmy