Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Duoi Gian Dau Dua – Truong Khanh Ky – Hieu Ky


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Dưới giàn đậu đũa – Trương Khánh Kỳ” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
DƯỚI GIÀN ĐẬU ĐŨA
Tác giả: Trương Khánh Kỳ
Giọng đọc: Hiểu Kỳ

Đậu đũa…Tôi yêu đậu đũa nhưng thoáng chút giật mình tôi nghĩ lại….Đậu đũa….Tôi hận nó….Đậu đũa ơi !…cả đời này sao kiếm lại được một thằng em nghịch ngợm của tôi được…

http://www.mediafire.com/?avpqotao1sek9ty