Categories
Truyen Ngan

Tam Vac Giuong

Truyệnngắn: Tấm Vạc Giường
Tác giả: Tiểu Tử
Người đọc: Nam Phong, Phượng Dung

Truyện này đã có giọng đọc khác rồi. Nam Phong, Phượng Dung đọc rất hay.
http://www.mediafire.com/?r9ojlek2extamyt