Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Ngu Ngon Ve Nhung Giot Nuoc Mat – Yen Phi – Hieu Ky


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Ngụ ngôn về những giọt nước mắt – Yến Phi” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
NGỤ NGÔN VỀ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT
Tác giả: Yến Phi
Giọng đọc: Hiểu Kỳ

…Khi yêu bằng trái tim con người, tình yêu đó có khi làm đau người khác….nhưng khi yêu bằng trái tim thiên thần, tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình…..

http://www.mediafire.com/?3uxrxn7j07gss20