Categories
Truyen Ngan

Cai Nang – Nguyen Trung Dung

“Cái Nạng – Nguyễn Trung Dũng” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Cái Nạng
Tác giả: Nguyễn Trung Dũng
Người đọc: Châu Tỷ

http://www.mediafire.com/?k4crvp953j1g12m

———————————————————————-