Categories
Truyen Dai

Nguyen Phi Y Lan – Quynh Cu

Nguyên Phi Ỷ Lan – Quỳnh Cư
Nguyên Phi Ỷ Lan – Quỳnh Cư, do Ngọc Hân đọc (5 tập)

01 http://www.megaupload.com/?d=8QD4KXRL
02 http://www.megaupload.com/?d=FB3GI35G
03 http://www.megaupload.com/?d=PTWM90UH
04 http://www.megaupload.com/?d=YYZAUOWX
05end http://www.megaupload.com/?d=4Z10OYA5

01 http://www.mediafire.com/?mjlkw4y5x2m
02 http://www.mediafire.com/?mn5jjk5enju
03 http://www.mediafire.com/?i3jbnzkyohj
04 http://www.mediafire.com/?ommtnbm3mno
05end http://www.mediafire.com/?rjym2rymtny