Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

De Gio Cuon Di – Tran Thi Bao Chau

“Để Gió Cuốn Đi – Trần Thì Bảo Châu (19 tập)” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Mời các bạn nghe một truyện tình cảm của tác giả Trần Thị Bảo Châu:

Chương 01: http://www.mediafire.com/?jmlczftv0fxnm9v
Chương 02: http://www.mediafire.com/?7tbwxn29ia324dh
Chương 03: http://www.mediafire.com/?phq5l2vsypl8meh
Chương 04: http://www.mediafire.com/?c8me7rzlcq2dk8u
Chương 05: http://www.mediafire.com/?yf6wtxl8nf0urqy
Chương 06: http://www.mediafire.com/?1g4c57rc2ethdg6
Chương 07: http://www.mediafire.com/?sjidg4v2zwul4yq
Chương 08: http://www.mediafire.com/?lstb6bfdb55vfp5
Chương 09: http://www.mediafire.com/?rkufff1vr2ybpg7
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19E:
———————————————————————-