Categories
Truyen Ngan

Thu Sau 13 – Nguyen Hoai Phuong

“Thứ Sáu 13 – Nguyễn Hoài Phương” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Thứ Sáu 13
Tác giả: Nguyễn Hoài Phương
Người đọc: Thanh Phương

http://www.mediafire.com/?p7e2hq37s5a20at