Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Cuon Theo Chieu Gio – -Margaret Mitchell – Gone with the Winh – Vu Kim Thu Dich Thuat

“Cuốn Theo Chiều Gió – Margaret Mitchell” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
( Nguyên Tác : Gone With the Wind do Vũ Kim Thư dịch thuật , gồm 69 tập )

http://www.mediafire.com/?464lfi07546ff
———————————————————————-