Categories
Truyen Ngan

Thoi Giang Thap Thoang


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Truyện ngắn: “Thời gian thấp thoáng ” – của Dương Bình Nguyên
http://www.mediafire.com/?ynhyenfmj5n
user posted image Minh họa: Tuấn Anh

“Không có ước mơ nào trong đêm cô tròn mười bảy tuổi. Người đàn ông ngồi ngó ra cửa sổ. Ngôi nhà phủ đầy bóng tối, ngoài kia là những tàng lá ướt nước, phả lẫn mùi gỗ mục với mùi những chiếc lá bị mưa quật nát…..”