Categories
Truyen Ngan

Ong Bo Gia Kho Tinh – Nguyen Hoang Ngon

Ông Bố Già Khó Tính – Nguyễn Hoàng Ngôn” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

Ông Bố Già Khó Tính – Nguyễn Hoàng Ngôn
Hoàng Tín diễn đọc

1: http://www.megaupload.com/?d=NQP5XYVH

2: http://www.megaupload.com/?d=LJL2W9LY