Categories
Truyen Ngan

Nguoi Mang Mau Den – Nguyen Y Thuan

Người Mang Máu Đen – Nguyễn Ý Thuần” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Người Mang Máu Đen
Tác giả: Nguyễn Ý Thuần
Người đọc: Nam Phong

http://www.mediafire.com/?jh430hppg7f7px1