Categories
Truyen Ngan

Toc Do Ao Do – Nguyen Tue Minh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Tóc Đỏ Áo Đỏ- Nguyễn Tuệ Minh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Tóc Đỏ Áo Đỏ
Tác giả: Nguyễn Tuệ Minh
Người Đọc: Kim Phượng

Một câu chuyện có vỏ ngoài như bưng ra từ một phóng sự về tuổi teen sa ngã ở trang báo nào đó, nhưng bên trong ngầm ẩn một nỗi đau, không còn là nỗi đau lứa tuổi hay thế hệ, như người ta hay nói, mà là nỗi đau thế sự.

http://www.mediafire.com/?50wtat4sa5fs95j