Categories
Truyen Ngan

Nga Ba Tru Co – Nguyen Thanh Ty

Ngã Ba Trụ Cờ – Nguyễn Thanh Ty” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Ngã Ba Trụ Cờ
Tác giả: Nguyễn Thanh Ty
Người đọc: Nam Phong

http://www.mediafire.com/?65hrgj6rcgp5fto