Categories
Truyen Ngan

Thanh Pho Buon Tenh – Hung Saigon

Thành Phố Buồn Tênh – Hùng Saigon” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Thành Phố Buồn Tênh
Tác giả: Hùng Saigon
Người đọc: Hoàng Phố và Hồng Ánh

http://www.mediafire.com/?qavtb04z072qzts