Categories
Truyen Ngan

Lao Nho Gia – Ha Thuc Sinh

Lão nho giả – Hà Thúc Sinh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Lão nho giả trích từ tập truyện ngắn Về của Hà Thúc Si, tác giả cuốn Đại Học Máu. Câu truyện kể tác giả chứng kiến một trận cờ tường giữa hai tay cấp tướng trong trại tù cải tạo Hàm Tân Việt Nam. Mời nghe. TS đọc

http://www.mediafire.com/?0cd2o81n6hyrn3m