Categories
Truyen Ngan

Lao Nho Gia – Ha Thuc Sinh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Lão nho giả – Hà Thúc Sinh” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Lão nho giả trích từ tập truyện ngắn Về của Hà Thúc Si, tác giả cuốn Đại Học Máu. Câu truyện kể tác giả chứng kiến một trận cờ tường giữa hai tay cấp tướng trong trại tù cải tạo Hàm Tân Việt Nam. Mời nghe. TS đọc

http://www.mediafire.com/?0cd2o81n6hyrn3m