Categories
Truyen Ngan

Khi Ve Duoi Bong Cay – Cam Li Nguyen Thi My Thanh

Tên truyện : Khi Về Dưới Bóng Cây
Tác giả : Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Thể loại : Văn học trong nước
Nhà xuất bản : Tuổi Hoa
Năm xuất bản : 1975
Tủ sách : Tuổi Hoa – Hoa Xanh
Số quyển / 1 bộ : 1
Hình thức bìa : Bìa mềm

Khi Về Dưới Bóng Cây – Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Listen to : KhiVeDuoiBongCay-CamLiNguyenThiMyThanh_01_04
http://www.mediafire.com/?jmyzygma2jr
Listen to : KhiVeDuoiBongCay-CamLiNguyenThiMyThanh_05_08
http://www.mediafire.com/?3mnxomimnzy