Categories
Truyen Ngan

Chiec Long Den 40 nam – Cam Li Nguyen Thi My Thanh

Chiếc Lồng Đèn 40 Năm – Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Chiếc Lồng Đèn 40 Năm – Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh, do Mỹ Thanh đọc

http://www.megaupload.com/?d=PCST7WNQ
http://www.mediafire.com/?gzajykdotvw