Categories
Truyen Ngan

Hue Lay Chong – Nguyen Ngoc Tu

“Huệ Lấy Chồng – Nguyễn Ngọc Tư” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Huệ Lấy Chồng
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
Người đọc: Kim Phượng

http://www.mediafire.com/?3obr1iev2wjogwc