Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Hai Nha Nghe


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

“Hai Nhà Nghề” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

Hai Nhà Nghề – Tuyển tập truyện ngắm

Diễn đọc từ 1 – 5 : Nguyễn Việt Anh

(IMAGE: http://farm8.staticflickr.com/7161/6779926505_e590ecdfc0.jpg)

1: Lá Thư Rơi – Tô Hoài
http://www.mediafire.com/?ntpyyyiq25edalz

2: Hai Nhà Nghề – Nguyên Hồng
http://www.mediafire.com/?9vmo1kgwbroha74

3: Một Gia Đình – Hoàng Đạo
http://www.mediafire.com/?2717ako6rgxokwf

4: Hai Đứa Trẻ – Thach Lam
http://www.mediafire.com/?uf9k9yaf28cbw71

5: Đồng Xu Cuối Cùng – Niêm Lộc
http://www.mediafire.com/?v7nglnth7qsa05l

Diễn đọc từ 6 – 9 : Nguyễn Thị Phương Thảo

6: Người Thợ Rèn – Nam Cao
http://www.mediafire.com/?69w4t9ynzqmnc5e

7: Ngũ Sắc Châu – Thy Hạc
http://www.mediafire.com/?3s9d6c1tbx53qp7

8: Đèn đêm thu – Nguyễn Tuân
http://www.mediafire.com/?gscnojxu6dvuvyg

9: Hương Cuội – Nguyễn Tuân