Categories
Truyen Ngan

Ga An Trom Tinh – Chu Sa Lan


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Gã Ăn Trộm Tình – Chu Sa Lan” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

Truyện Ngắn

GÃ ĂN TRỘM TÌNH
Tác Giả : Chu Sa Lan
Diễn Đọc : Yến Linh

http://www.mediafire.com/download/b710bdzclfotwp9/Ga_An_Trom_Tinh_-_Chu_Sa_Lan_-_YenLinh_diendoc.mp3

Yến Linh thân mời các Anh Chị nghe truyện ngắn của Nhà Văn Chu Sa Lan. Một câu chuyện cũng ngộ ngộ vui vui. Mời các Anh Chị nghe nha ! :rose:
———————————————————————-