Categories
Truyen Ngan

Chuyen Tinh Thoi A Cong – Chau Dien – Bich Thuy

“Chuyên Tình Thời A Còng – Châu Diên” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Chuyên Tình Thời A Còng
Tác giả: Châu Diên
Người đọc: Bích Thủy

http://www.mediafire.com/?axddtwakb7vvr77