Categories
Truyen Ngan

Ong Le Van Noi ve Ruou vang


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Ông Lê Văn nói về rươu vang” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
[center]

Ông Lê Văn nói về rươu vang

Nhạc sĩ Đăng Khánh cùng trò chuyện từ đài VOVN

Ông Lê Văn là chủ ban Việt Ngữ Đài VOA từ thập niên 1960 . Ông về hưu năm 2002

http://k007.kiwi6.com/hotlink/eigb31nhrg/LeVanNoiVeRuou_DangKhanhVOVN.mp3

[/center]
———————————————————————-