Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Ca Chau Chim Long – Hoa Mi – Phuong Dung

“Cá Chậu Chim Lồng – Họa Mi” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Cá Chậu Chim Lồng
Tác giả: Họa Mi
Người đọc: Phượng Dung

http://www.mediafire.com/?gdif8ulf1mfp46b