Categories
Truyen Ngan

Ba Muoi Bon Nam Nhin Lai Thang Tu Den Nam 1975

Ba Muoi Bon Nam Nhin Lai Thang Tu Den Nam 1975 – Ba Mươi Bốn Năm Nhìn Lại Tháng Tư Đen Năm 1975 – Lưu Trùng Dương, do Thục Đoan và Huy Tâm diễn đọc

http://www.megaupload.com/?d=AIU3ZMXC
http://www.mediafire.com/?wmkoytxntdt