Categories
Truyen Ngan

Tong Thong Nguyen Van Thieu So Luoc Tieu Su va Nhung Hoat Dong Trong Chin Nam Lanh Dao Dat Nuoc

Tong Thong Nguyen Van Thieu So Luoc Tieu Su va Nhung Hoat Dong Trong Chin Nam Lanh Dao Dat Nuoc. Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu: Sơ Lược Tiểu Sử và Những Hoạt Động Trong Chín Năm Lãnh Đạo Đất Nước – Phạm Phong Dinh, do Đoàn Trọng Hiếu và Huy Tâm diễn đọc.

http://www.megaupload.com/?d=28F3AVNE
http://www.mediafire.com/?zl05mzjwnot