Categories
Truyen Dai

Ut Quyen Va Toi – Nguyen Nhat Anh – Do Trung Hau


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Tập Truyện Ngắn: Út Quyên Và Tôi
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Người đọc: Đỗ Trung Hậu

user posted image
Tập truyện ngắn với 12 câu chuyện là 12 niềm vui, 12 kỉ niệm dễ thương, 12 bài học giản dị mà sâu sắc… Gặp trong tập truyện này những hình ảnh rất dễ thương, những lời thoại rất học trò…

01. Người anh – Nguyễn Nhật Ánh http://www.mediafire.com/?5xzkyw5w24gb97c
02. Những trò chơi khác nhau – Nguyễn Nhật Ánh
03. Điều không tính trước – Nguyễn Nhật Ánh http://www.mediafire.com/?dyy3vbb4t7p1woo
04. Những đứa trẻ cùng lớp – Nguyễn Nhật Ánh http://www.mediafire.com/?5fe2m3s1wkoni87
05. Em gái – Nguyễn Nhật Ánh http://www.mediafire.com/?95ncx9dk9lddack
06. Học trò – Nguyễn Nhật Ánh http://www.mediafire.com/?lddtgob4qaqn4lr
07. Bướm vàng bướm đỏ – Nguyễn Nhật Ánh http://www.mediafire.com/?zf4yp84ph0b48cp
08. Ông tôi – Nguyễn Nhật Ánh http://www.mediafire.com/?mkk3hhke5b4qy19
09. Trứng chim sẻ – Nguyễn Nhật Ánh http://www.mediafire.com/?46yrw4d2blxs778
10. Mẹ đừng sợ – Nguyễn Nhật Ánh http://www.mediafire.com/?xd31384oy294byk
11. Buổi sáng – Nguyễn Nhật Ánh http://www.mediafire.com/?tslwpmi4uhxxt4q
12. Út Quyên và tôi – Nguyễn Nhật Ánh http://www.mediafire.com/?i5cr99dyngv7caf