Categories
Truyen Dai

Quang Ganh Lo Di Va Vui Song – Dale Carngie

Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống – Dale Carnegie

Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống – Dale Carnegie, do Phương Minh đọc (28 tập)

Link Megaupload:
01-03 http://www.megaupload.com/?d=CREP6CL0
04-06 http://www.megaupload.com/?d=H00R9534
07-09 http://www.megaupload.com/?d=9NZ6KHU1
10-12 http://www.megaupload.com/?d=NPOSFG14
13-14 http://www.megaupload.com/?d=68OONE7I
15-17 http://www.megaupload.com/?d=MJSZAAWY
18-20 http://www.megaupload.com/?d=VFF58WWH
21-24 http://www.megaupload.com/?d=FERJJ9QO
25-28end http://www.megaupload.com/?d=HXH3KX6M