Categories
Truyen Dai

Nuoc Mat Doc – Tu Nhien Huong


Nuoc Mat Do C D1 01 Tu Nhien Huong Right Click Here – Save As

Nuoc Mat Do C D1 02 Tu Nhien Huong Right Click Here – Save As

Nuoc Mat Do C D1 03 Tu Nhien Huong Right Click Here – Save As

Nuoc Mat Do C D1 04 Tu Nhien Huong Right Click Here – Save As

Nuoc Mat Do C D2 01 Tu Nhien Huong Right Click Here – Save As

Nuoc Mat Do C D2 02 Tu Nhien Huong Right Click Here – Save As

Nuoc Mat Do C D2 03 Tu Nhien Huong Right Click Here – Save As

Nuoc Mat Do C D3 01 Tu Nhien Huong Right Click Here – Save As

Nuoc Mat Do C D3 02 Tu Nhien Huong Right Click Here – Save As

Nuoc Mat Do C D3 03 Tu Nhien Huong Right Click Here – Save As

Nuoc Mat Do C D4 01 Tu Nhien Huong Right Click Here – Save As

Nuoc Mat Do C D4 02 Tu Nhien Huong Right Click Here – Save As

Nuoc Mat Do C D4 03 Tu Nhien Huong Right Click Here – Save As

Nuoc Mat Do C D5 01 Tu Nhien Huong Right Click Here – Save As

Nuoc Mat Do C D5 02 Tu Nhien Huong Right Click Here – Save As

Nuoc Mat Do C D5 03 Tu Nhien Huong Right Click Here – Save As

Nuoc Mat Do C D5 04 Tu Nhien Huong Right Click Here – Save As

Nuoc Mat Do C D6 01 Tu Nhien Huong Right Click Here – Save As

Nuoc Mat Do C D6 02 Tu Nhien Huong Right Click Here – Save As

Nuoc Mat Do C D6 03 Tu Nhien Huong Right Click Here – Save As

Nuoc Mat Do C D6 04 Tu Nhien Huong Right Click Here – Save As

Nuoc Mat Do e1 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Nuoc Mat Do e2 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Nuoc Mat Do e3 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Nuoc Mat Do e4 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Nuoc Mat Do e5 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Nuoc Mat Do e6 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Nuoc Mat Do e7 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Nuoc Mat Do e8 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Nuoc Mat Do e9 Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

Nuoc Mat Do e10 END (HET) Listen to audio feed right click here – save as – use Windows Media Player to hear

12 replies on “Nuoc Mat Doc – Tu Nhien Huong”

I like the old one better, the old one showed all list of audio book
how can i get back to the old one ? really don’t like it .

I’m working on the listing on this one also, this new one is faster and allow easy saving to computer can be listen at anytime

Anh, chị admin ui sao không thấy cd7 như trong truyện đã nói vậy, mình đã theo dõi câu chuyện từ đầu tới giờ nhưng k được nghe phần kết thúc thì tiếc quá, xin các anh chị mau mau post phần kế tiếp nha! thanks

xin tim nhung giong doc hay,am ap,kho nhge nhat la giong cua nguyen dinh khanh,khan khan nhu ong bo be,khong nghe duoc gi ca.

nen cai tien ve hinh thuc, vi du a1 a2,b1 b2,khi coi xong nen co mau do, de khoi lan lon,vi khi coi xong tap nao cung khong biet .
nen dung so thu tu 1,2,3,4…

web site doi moi,nhung khong thuan tien,nhat la khi doc truyen dai,rat de lan lon,vi du a1 a2,b1 b2… nen giu lai cach to chuc nhu cu de hon, vi khi coi xong tap nao thi lan lon khong biet xong tap nao.

toi cung muon tro ve web site cu ,de dang hon la nhung thay doi moi khien cho toi kho doc va de miss nhung tap truyen dai, da thay doi nghia la phai moi la va de dang thuan tien hon,sao thay doi gi ma cang lam cho doc gia kho xu dung the nay, make me confused.

Nguyen Dinh Khanh’s voice am ap nhung TROI OI,co nhieu luc ong ta doc giong nhu chiec xe bay tren duong, ong ta can co 1 policeman stop him and give him a ticket. Please slow down

Giong doc cua Nguyen Dinh Khanh that la khung khiep, bat cu truyen nao do Nguyen Dinh Khanh doc la toi da`nh lo`ng phai bo qua boi vi khong the nghe duoc . Cam on anh Khanh da cong hien cong suc cho chung ta, xin ghi on su cong hien tuy nhien nghe thuat la nghe thuat, can phai co tieu chuan . Kinh chao

Comments are closed.