Categories
Truyen Dai

Ca voi trang – Moby Dick – Herman Melville


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Cá voi trắng Moby-Dick by Herman Melville
Mời các bạn nghe bộ tiểu thuyết nổi tiếng Cá voi trắng khổng lồ – Moby Dick – của nhà văn Herman Melville.

(sachhay.com) “Moby-Dick” viết về hành trình săn cá voi trắng khổng lồ do thuyền trưởng Ahab dẫn đầu. Tác phẩm kinh điển ra đời năm 1851 này được đề cử trở thành “Cuốn sách chính thức” của bang với lý do đã thể hiện một lịch sử văn học phong phú của Massachusetts.

cavoitrangmobydickcover[1]

Gồm 6 tập:

Tập 1: http://www.mediafire.com/?joyjy3xtodm
Tập 2: http://www.mediafire.com/?zjeiew2rdzj
Tập 3: http://www.mediafire.com/?zvl1g1jkzja
Tập 4: http://www.mediafire.com/?rwjz2mhn3iy
Tập 5: http://www.mediafire.com/?c34ytowhnde
Tập 6: http://www.mediafire.com/?mfjftnlztzz

One reply on “Ca voi trang – Moby Dick – Herman Melville”

Comments are closed.