Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Trung Cong Vietnam va The Gioi

Trung cộng , Việt nam và Thế giới

Từ đài phát thanh SBS
Quốc Việt thực hiện
21/3/2012

Bình luận gia Nguyễn Xuân Nghĩa nhậnx ét về cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng CS Trung quốc và thế đứng Việt Nam phải chọn để thoát áp lực càng lúc càng gia tăng từ Bắc kinh

Nghe liền: http://dl2.musicwebtown.com/ndvy/playlists…575/3309512.mp3

download: http://www.mediafire.com/?dbwm3b7864bdzvp