Categories
Truyen Ngan

Tieng Vi Cam Dang Do – Nguyen Thi Yen Linh – Van Anh

Truyện ngắn: Tiếng Vĩ Cầm Dang Dở
Tác giả: Nguyễn Thị Yến Linh
Người đọc: Vân Anh

http://www.mediafire.com/?8lo81ll28dkrcn1