Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Tau Ngang Suoi Kiet – Le Nguyen Ngu

“Tàu Ngang Suối Kiết- Lê Nguyên Ngữ” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Tàu Ngang Suối Kiết
Tác giả: Lê Nguyên Ngữ
Người đọc: Trần Phương

http://www.mediafire.com/?pshg5by9hbiwb1w