Categories
Truyen Ngan

Su Doan 23 Bo Binh Voi Tran Chien Cao Nguyen Thang 3 nam 1975

Su Doan 23 Bo Binh Voi Tran Chien Cao Nguyen Thang 3 nam 1975 – Sư Đoàn 23 Bộ Binh Với Trận Chiến Cao Nguyên Tháng 3 Năm 1975 – Phạm Phong Dinh, do Huy Tâm và Đoàn Trọng Hiếu diễn đọc (2 tập)

http://www.megaupload.com/?d=GWWGALJ6

http://www.mediafire.com/?5mmekzndeqa