Categories
Truyen Ngan

Sao La – Tran Thuy Mai


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

truyện ngắn “Sao La”[B] – Trần Thùy Mai qua giọng đọc của Thanh Thuyết.
Truyện ngắn đặc sắc của nhà văn Huế đang được yêu thích đã được sáng tác trong thời kỳ sôi nổi của phong trào bảo tồn giống nai nhỏ SaoLa tại National park Bạch Mã.
Truyên dành cho những ai yêu thích thiên nhiên, chim chóc, thú rừng.
http://www.mediafire.com/?z2wof4uy2il