Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Phuc Am Con Ban – Du Tu Nguyen Dinh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

“PHÚC ẤM CON BAN – Du Tử Nguyễn Định” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

Tập 1: http://www.mediafire.com/download/xy09efibq969fck
Tập 2: http://www.mediafire.com/download/bl93cdlh0bdoq83

HẾT
Đọc xong truyện này, TV cảm thấy buồn quá, thương lắm thay cho các bậc cao niên đang sống trong cảnh giống như vậy.
Mình cũng đi đến tuổi già một ngày nào đó, rồi sẻ ra sao đây?[/center]
———————————————————————-