Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Nguyen Du – Nguyen The Quang


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Nguyễn Du – Nguyễn Thế Quang” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện dài: Nguyễn Du
Tác giả: Nguyễn Thế Quang
Người đọc: Ngọc Hân
Nguyễn Thế Quang (sinh năm 1943), là nhà giáo dạy văn ở trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng (thành phố Vinh – Nghệ An) về hưu đã gần mười năm nay.
Trong suốt mười năm về hưu Nguyễn Thế Quang đã tập trung toàn bộ trí tuệ và sức lực cho cuốn tiểu thuyết mà ông hằng ấp ủ từ thời còn đi dạy học.

Sưu tầm, xử lý tư liệu trong nhiều sách vở xưa nay, những khoảng thời gian đi điền dã đó đây tại những nơi Nguyễn Du từng ở, từng qua cộng với lao động văn chương sáng tạo cần mẫn Nguyễn Thế Quang đã vượt qua trăm ngàn khó khăn gian khổ – kể cả sức khoẻ, bệnh tật – để hoàn thành cuốn tuyển thuyết lịch sử Nguyễn Du.

Giới thiệu về nội dung:
Đọc Nguyễn Du, trước hết là để hiểu một tấm lòng. Sau là để hiểu một thời đại… Và hơn hết, đọc Nguyễn Du để thấy bóng dáng những nhân vật trong câu chuyện xưa cũ vẫn thấp thoáng đến hôm nay: con người khao khát cái Đẹp nhưng chối bỏ cái Đẹp, khao khát tự do nhưng chối bỏ tự do. Vì cuộc sống quá nhiều thị phi hay vì những sân si trong chính con người?

Nhưng dẫu thế nào con người vẫn khao khát, và tiếng tơ lòng tài hoa của người nghệ sĩ sẽ không ngừng ngân vang, đi tìm cái Đẹp, đi tìm tự do giữa cõi nhân gian này…

31 tap Mời cac bạn down nghe.

Folder Link: http://www.mediafire.com/myfiles.php#e77c5xih12n40