Categories
Truyen Ngan

Ngay Dong Bao – Trinh Minh Hieu

Truyện ngắn: Ngày Dông Bão
Tác giả: Trịnh Minh Hiếu
Người đọc: Xuân Khoa

http://www.mediafire.com/download.php?i3szxarwpf91r1x