Categories
Truyen Ngan

Len Dong – Phan Lac Tiep

Truyện ngắn: Lên Đồng
Tác giả: Phan Lạc Tiếp
đọc: Radio Bolsa

http://www.mediafire.com/?3ekisozacnro1bg